August 26, 2016

Takimi Fillestar i BALcanOSH.net per Projektin IPA Rajonal, Financuar nga BE

Ne date 24 Gusht 2016, ne Shkup te Maqedonise, u zhvillua mbledhja e BALcanOSH.net per aktivitetet e projektit dhe formimin e Komitet Drejtues. Kjo mbledhje kishte per synim te krijonte veprimin, te vendoste rregullat e brendshme per zbatimin e projektit dhe te familjarizonte partneret e projektit me aktivitetet dhe procedurat per implementimin e tij. Ne […]

Act 0 Comment
April 20, 2016

Tirana Gas Pipelines Safety Workshop

Ne date 20 Prill 2016, u zhvilluar workshop-i Tirana Gas Pipeline Safety Workshop – Step by Step Approach. Workshop-i u fokusua ne kushtet e sigurise dhe shendetit ne pune te gazsjellesit gjate fazes se ndertimit. Qendra Shqiptare e Sigurise dhe Shendetit ne Pune mbajti nje prezantim me teme “Shoqeria Civile – Nje Aktor i Rendesishem […]

Act 0 Comment

Powered by themekiller.com