All posts by: agjino

About agjino

December 2, 2017

THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRANTE

Qendra Shqiptare e Sigurisë e Shëndetit në Pun√ (AOSHC), në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve dhe forcimi i rolit të organizatave rajonale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, zbatuar në kuadër të Instrumentit Europian Europe Aid / 150147/ DH / ACT / PRAREG, i mbështetur nga […]

Uncategorised
August 26, 2016

Takimi Fillestar i BALcanOSH.net per Projektin IPA Rajonal, Financuar nga BE

Ne date 24 Gusht 2016, ne Shkup te Maqedonise, u zhvillua mbledhja e BALcanOSH.net per aktivitetet e projektit dhe formimin e Komitet Drejtues. Kjo mbledhje kishte per synim te krijonte veprimin, te vendoste rregullat e brendshme per zbatimin e projektit dhe te familjarizonte partneret e projektit me aktivitetet dhe procedurat per implementimin e tij. Ne […]

Act
April 20, 2016

Tirana Gas Pipelines Safety Workshop

Ne date 20 Prill 2016, u zhvilluar workshop-i Tirana Gas Pipeline Safety Workshop – Step by Step Approach. Workshop-i u fokusua ne kushtet e sigurise dhe shendetit ne pune te gazsjellesit gjate fazes se ndertimit. Qendra Shqiptare e Sigurise dhe Shendetit ne Pune mbajti nje prezantim me teme “Shoqeria Civile – Nje Aktor i Rendesishem […]

Act
February 19, 2015

Standart Post Type

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dictum tellus lacinia vehicula. Ut volutpat, augue vel auctor tincidunt, ligula sem pharetra dui, nec tincidunt ante mauris eu diam. Phasellus viverra nisl vitae cursus euismod. Suspendisse sit amet est lectus.

Standart Posts
February 19, 2015

Audio Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dictum tellus lacinia vehicula. Ut volutpat, augue vel auctor tincidunt, ligula sem pharetra dui, nec tincidunt ante mauris eu diam. Phasellus viverra nisl vitae cursus euismod. Suspendisse sit amet est lectus.

Uncategorised
February 19, 2015

Video Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dictum tellus lacinia vehicula. Ut volutpat, augue vel auctor tincidunt, ligula sem pharetra dui, nec tincidunt ante mauris eu diam. Phasellus viverra nisl vitae cursus euismod. Suspendisse sit amet est lectus.

Uncategorised
February 19, 2015

Self-Hosted Video Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dictum tellus lacinia vehicula. Ut volutpat, augue vel auctor tincidunt, ligula sem pharetra dui, nec tincidunt ante mauris eu diam. Phasellus viverra nisl vitae cursus euismod. Suspendisse sit amet est lectus.

Uncategorised
February 19, 2015

Post With Image Slideshow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dictum tellus lacinia vehicula. Ut volutpat, augue vel auctor tincidunt, ligula sem pharetra dui, nec tincidunt ante mauris eu diam. Phasellus viverra nisl vitae cursus euismod. Suspendisse sit amet est lectus.

Uncategorised
February 19, 2015

Gallery Post Type

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dictum tellus lacinia vehicula. Ut volutpat, augue vel auctor tincidunt, ligula sem pharetra dui, nec tincidunt ante mauris eu diam. Phasellus viverra nisl vitae cursus euismod. Suspendisse sit amet est lectus.

Uncategorised

Powered by themekiller.com